Nieuwe campagne SIRE start op 19 januari 2010

De nieuwe campagne van SIRE start op 19 januari a.s. De campagne wordt uitgevoerd door Publicis (campagne-concept, reclame en online), Lindblom (PR) en Ruigrok| Netpanel (marktonderzoek).

Het projectteam bestaat uit de SIRE-Bestuursleden Ivo Roefs (DDB), Frank Volmer (De Telegraaf), Jan Müller (Beeld en Geluid) en Mayke van Keep. De media- en marktonderzoekbegeleiding liggen respectievelijk bij André Roof (Mediamaatschap) en Ruurd Hielkema (Trendbox).

SIRE heeft voor deze nieuwe campagne gekozen voor een positieve insteek, op basis van een groot aantal reacties uit  de samenleving naar aanleiding van de voorgaande campagne(s). Het is de 101e campagne van SIRE sinds de oprichting in 1967.

SIRE is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt onderbelichte maatschappelijke onderwerpen publiekelijk bespreekbaar te maken en te agenderen bij burgers, opinieleiders en besluitvormers. SIRE is een initiatief vanuit de communicatiebranche. Iedereen die meewerkt aan de SIRE-campagnes doet dit belangeloos en zonder enige financiële vergoeding. SIRE heeft geen banden met de overheid of andere organisaties.

Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pim Slierings (0623753738) of Mayke van Keep (0620489757)