Nieuwe website SIRE

SIRE introduceert nieuwe website

Deze week is de nieuwe website van SIRE gelanceerd. Op de site zijn de belangrijkste campagnes van SIRE uit de afgelopen veertig jaar terug te vinden. Daarnaast uitgebreide informatie over de doelstellingen en werkwijze van SIRE. De website is ontwikkeld door Qi. Het Instituut voor Beeld en Geluid maakte de content geschikt voor het web.

Sebastiaan van Rijnsoever, bestuurslid van SIRE en verantwoordelijk voor de website: ‘Het was hoog tijd dat SIRE een nieuwe website kreeg. Het webdesign sluit nu weer aan bij de eisen die je aan een hedendaagse website mag stellen. Ook biedt de nieuwe site ons veel meer mogelijkheden om onze campagnes in hun volle breedte te laten zien. Ons beleid is om toekomstige SIRE-campagnes, die vaak eigen subsites kennen,  zoveel mogelijk bereikbaar te laten zijn via www.sire.nl en dus minder met losse campagnes-urls te gaan werken. De nieuwe campagne, die halverwege januari gaat starten, zal daar een goed voorbeeld van zijn.’

SIRE is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt onderbelichte maatschappelijke onderwerpen publiekelijk bespreekbaar te maken en te agenderen bij burgers, opinieleiders en besluitvormers. SIRE is een initiatief vanuit de communicatiebranche. Iedereen die meewerkt aan de SIRE-campagnes doet dit belangeloos en zonder enige financiële vergoeding. SIRE heeft geen banden met de overheid of andere organisaties.

Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pim Slierings, directeur SIRE (0623753738), Sebastiaan van Rijnsoever, directeur Qi Ideas en bestuurslid SIRE (0625091008) of Mayke van Keep, bestuurslid PR SIRE (0620489757)