Pleegouders zijn nog onmisbaar tijdens feestdagen

Persbericht

PLEEGGEZINNEN ZIJN NOG ONMISBAARDER TIJDENS FEESTDAGEN
Onderzoek SIRE toont belang familie tijdens feestdagen

Amstelveen, 30 december 2008 – Pleegouders blijken onmisbaar voor kinderen die de feestdagen niet met hun naaste familie kunnen doorbrengen. Want de feestdagen draaien nog steeds om familie. Zo besteedt 63% van de Nederlanders deze dagen graag of heel graag aandacht aan hun naaste familie.  Ze gaan met hen het liefst uitgebreid eten of spelletjes spelen. Zo blijkt uit onderzoek van RenM|Matrix in opdracht van SIRE. Feestdagen zonder familiegevoel zijn voor kinderen dan ook een groot gemis.

Pleeggezinnen bieden kinderen naast langdurige opvang ook opvang in het weekend of tijdens vakanties en feestdagen. Deze families hebben de belangrijke taak om hun pleegkinderen zo veel mogelijk de warmte en geborgenheid te bieden die onlosmakelijk met de feestdagen verbonden zijn. Juist omdat familie dan een grote rol speelt. Zo ervaart 46% van de Nederlanders de feestdagen als traditioneel, omdat ze deze met hun naaste familie doorbrengen. Voor bijna een kwart van de Nederlanders voelt kerst ‘warm’ aan, omdat een of meer van de kinderen aanwezig zijn.

Top 3 van activiteiten die Nederlanders het liefst met hun familie ondernemen tijdens de feestdagen:

  1. Uitgebreid eten (56%)
  2. Spelletjes spelen (18%)
  3. Boswandeling maken (13%)

Goede voornemens spelen tijdens de feestdagen een kleine rol. 56% van de Nederlanders heeft geen goede voornemens. Van de mensen die wel goede voornemens hebben, geeft bijna de helft aan dat ze meer tijd aan hun gezin willen besteden. Meer mannen dan vrouwen gaven dit antwoord.  
 

SIRE-campagne Pleegouders in Beeld
Het onderzoek vormt de afsluiting van de SIRE-campagne Pleegouders in Beeld, die startte op 30 juli 2008. De campagne over pleegouders is het resultaat van een oproep aan het publiek, naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van SIRE, om een maatschappelijk onderwerp aan te dragen dat aandacht verdient. De campagne richt zich niet op het werven van pleegouders, maar wil bestaande pleegouders een groot compliment maken door Nederlanders te laten zien hoe onmisbaar hun rol is. Dat de opvoeding nu eenmaal niet aan een kind zelf overgelaten kan worden, wordt vanuit het perspectief van een kind indringend in beeld gebracht. Dit is de kern van de campagne geworden, met als centraal thema:
‘Je mag van een kind niet verwachten dat het zichzelf opvoedt als de ouders dat even niet kunnen. Pleegouders zijn bijzonder nodig.’

Hoewel dit niet het doel was, blijkt de campagne toch veel reacties te hebben losgemaakt. In de maanden na de campagne zijn de informatieaanvragen via www.pleegzorg.nl blijvend verdubbeld. En bleek de SIRE-campagne de op één na populairste aanleiding voor reacties van geïnteresseerden, na mensen die reageerden omdat ze al (persoonlijk) bekend waren met de pleegzorg.

Over SIRE
SIRE is een onafhankelijke stichting die onderbelichte maatschappelijke onderwerpen aan de orde wil stellen en agenderen bij burgers, opinieleiders en besluitvormers. SIRE is een initiatief vanuit de communicatiebranche, waarbij de betrokken partijen zich belangeloos inzetten voor campagnes die bijdragen aan een betere samenleving.

Over het onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd door RenM|Matrix, lid van de MOA Research Keurmerkgroep, via een webenquête op 22 en 23 december 2008. In totaal vulden 703 deelnemers de vragenlijst compleet in, een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.

– Einde persbericht –

Meer informatie
Voor meer informatie over de campagne verwijzen we u graag naar www.sire.nl en www.pleegouderszijnbijzondernodig.nl.

Voor meer persinformatie kunt u contact opnemen met Porter Novelli, Anouk Sülter:
E-mail: asulter@porternovelli.nl
Telefoon: (020) 543 76 00
Voor meer informatie over SIRE kunt u contact opnemen met Jantien Anderiesen (directeur SIRE):
E-mail: sire.jantien@euronet.nl
Telefoon: (020) 4410677

Thema: