Gedrag

Voedselverspilling

PERSBERICHT 1.

SIRE bindt de strijd aan met voedselverspilling
Lancering Kliekipedia.nl en ‘kliekjescommercial’ met bekende reclame-iconen

AMSTERDAM, 10 februari 2015 Voedselverspilling is al jaren een veelbesproken onderwerp, maar consumenten vinden het lastig hun eigen verspilling terug te dringen. Via een massamediale campagne krijgen Nederlanders voor het eerst een oplossing voor dit probleem aangereikt door de Stichting Ideële Reclame (SIRE).

Tolerantie® daar knapt heel Nederland van op.

Nederland is wereldberoemd om zijn kaas, windmolens, tulpen, klompen, wiet, koningshuis, voetballers, DJ’s en tolerantie. Maar Tolerantie in Nederland is niet meer zo’n vanzelfsprekendheid.

Tijd om tolerantie opnieuw onder de aandacht te brengen, in de markt te zetten. Het begrip Tolerantie heeft last van een slecht imago en kan dus wel wat marketingondersteuning gebruiken. Maar hoe doe je dat zonder belerend en al te politiek beladen te worden?

Door Tolerantie als een product te introduceren. Het belooft iedereen welvaart en geluk. Vandaar ook de campagneregel:

Onbewust asociaal

Amsterdam, maandag 16 maart

100e SIRE-campagne richt zich op ‘onbewust asociaal gedrag’
• 95% van de Nederlanders gedraagt zich ‘onbewust asociaal’
• We zijn zo druk met onszelf bezig dat we niet meer merken dat anderen zich aan ons gedrag storen

Relationele mishandeling

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie an WVC, door de criminologe dr. Renée Römkens, kwam in 1989 naar voren dat vrouwenmishandeling binnen man-vrouwrelaties veel voorkwam.

Rond 20% van de Nederlandse vrouwen bleek te maken te hebben (gehad) met lichamelijk geweld. Desondanks bleek vrouwenmishandeling nog steeds een zeer beladen onderwerp te zijn, voor slachtoffers, daders en omgeving, als voor politie, justitie en hulpverlening.

Wellevendheid

De keuze voor het onderwerp werd mede ingegeven door de resultaten van het onderzoek bij de 45ste SIRE campagne naar suggesties uit het publiek voor nieuwe campagnes. Hieruit waren in het algemeen veel meningen en irritaties van mensen over het sociale gedrag van anderen naar voren gekomen.

Besloten werd een aantal van deze suggesties te behandelen onder de noemer 'wellevendheid'.

Onder het thema 'Eerst denken dan doen' werd het publiek geconfronteerd met het eigen onwellevende gedrag.

M/V

Weliswaar werden vrouwen ten opzichte van mannen steeds gelijkwaardiger behandeld bij de verdeling van de arbeid buitenshuis, maar binnenshuis liet de rechtvaardige verdeling van het werk tussen mannen en vrouwen nogal eens te wensen over.

Pagina's