Kwart ouders: succes kind straalt af op eigen status

80% ouders ervaart competitie met anderen over ontwikkeling kind.

Kwart ouders: succes kind straalt af op eigen status

Amsterdam, 15 februari 2017 – Naar aanleiding van de nieuwe SIRE campagne Voor wie doe jij het eigenlijk? onderzocht* SIRE in samenwerking met Kek Mama en Margriet hoe Nederlandse vrouwen en moeders naar dit thema kijken. Een goed imago gaat verder dan de eigen persoon, zo blijkt uit dit onderzoek. Ruim 80% van Kek Mama lezeressen geeft aan een vergelijkingswedstrijd te ervaren tussen moeders als het gaat om de ontwikkeling van hun kinderen. Ook zegt bijna een kwart (24%) te voelen dat het succes en de populariteit van hun kind afstraalt op de eigen status. Eerder bleek al uit onderzoek** van SIRE dat 63% van de Nederlanders inschat dat anderen hun leven mooier voordoen dan het werkelijk is.

Tanja Jess, moeder van Billy (13) en Bobby (9): “Alles moet perfect, maar van wie eigenlijk? De maatschappij legt het ons op en we doen er zelf net zo goed aan mee. Als we niet kunnen voldoen aan al die verwachtingen, levert dat een gevoel van falen op. Daardoor ontstaat onderlinge concurrentie tussen moeders. Het gras is niet altijd groener bij die andere moeder, het is gewoon een andere kleur groen. Laten wij als moeders samen een prachtig grasveld vormen en elkaar juist versterken in plaats van beconcurreren!”

Spijt
Lezeressen van Margriet geven aan liever spijt te hebben van iets dat ze gedaan hebben, dan spijt van iets dat ze hebben gelaten (ca. 75%). Lucy van der Helm, directeur SIRE: “Dat  is precies waar het om gaat in de campagne. De Australische Bronnie Ware was jaren werkzaam als stervensbegeleider en schreef het boek The top 5 regrets of the dying. Belangrijkste levensles van stervenden die ze omschrijft draait om de moed om te leven zoals jij het wilt en niet zoals anderen van je verwachten. Met de campagne willen we mensen bij de vraag stil laten staan: maak jij bepaalde keuzes omdat je er zelf gelukkig van wordt of om aan de verwachtingen van anderen te voldoen?”

Vergelijken met vrienden
Bij de lancering van de campagne maakte SIRE al onderzoeksresultaten** bekend waaruit blijkt dat een op de vijf Nederlanders zijn leven vaak vergelijkt met dat van anderen. Margriet vroeg haar lezeressen bij wie zij zich dan vooral beter voordoen. Het grootste deel van de respondenten geeft aan de eigen status vooral te vergelijken met die van vrienden (47%). Op de vraag waar of bij wie je je beter voordoet, worden collega’s het vaakst genoemd (32%), bijna een derde geeft zelfs aan zich altijd beter voor te doen dan de werkelijkheid. Tegelijk blijkt uit het eerdere onderzoek van SIRE dat bijna 60% van de ondervraagden aangeeft het belangrijker te vinden dat de directe sociale omgeving hun ‘echte ik’ ziet dan hun ‘publieke persoon’. Ook zegt bijna driekwart (73,6%) dat ze proberen te leven naar persoonlijke waarden, ook als anderen hen daarom bekritiseren.

Bereik
Het onderwerp houdt de gemoederen flink bezig. Van der Helm: “We wilden een groot publiek bereiken en aan het denken zetten. Dat is gelukt! Veel media besteedden aandacht aan de campagne en de bijzondere lancering ervan en de campagewebsite voorwie.nl wordt druk bezocht. Binnen twee maanden na de aftrap van de campagne heeft de website al bijna 50.000 unieke bezoekers en krijgen we veel positieve reacties vanuit het publiek.” SIRE roept mensen op online mee te praten over dit onderwerp door gebruik te maken van #voorwie. Op voorwie.nl is meer informatie en inspiratie terug te vinden, met onder andere verhalen van mensen die zich de vraag ‘Voor wie doe ik het eigenlijk?’ al eerder hebben gesteld.

Over Stichting Ideële Reclame
Stichting Ideële Reclame (SIRE) is een onafhankelijke stichting die maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht brengt en bespreekbaar maakt bij het Nederlandse publiek en besluitvormers. Door mensen wakker te schudden en aan het denken te zetten, wil SIRE bijdragen aan en vitale en betrokken samenleving. SIRE zet hiertoe, met de belangeloze hulp van de communicatiebranche, multimediale campagnes in. Al 49 jaar lang.

 

* Online vragenlijst op de website van Kek Mama onder 1916 lezeressen en op de website van Margriet onder 422 lezeressen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SIRE.
** DVJ Insights, kwantitatief onderzoek/0-meting

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Kijk voor alle informatie en beeldmateriaal over de ‘VoorWie’-campagne op SIRE.nl. 
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met:
Lucy van der Helm – SIRE (directeur) | + 31 20 441 06 77 | +31 6 5493 7743 |lucy.vanderhelm@sire.nl of met Ruud Bijl – Bijl PR (perscontact) | + 31 10 284 29 29 | |r.bijl@bijlpr.nl