Statement van SIRE over de campagne

Lucy van der Helm, directeur SIRE

SIRE wil met deze campagne alle Nederlandse opvoeders aan het denken zetten over hun gedrag ten aanzien van jongens. Zodat opvoeders jongens de ruimte geven zich te ontwikkelen op een manier die bij hun past. Wij zijn erg blij dat het onderwerp gisteren breed is opgepakt en er druk wordt gediscussieerd over de campagne.

Tegelijkertijd moeten we de reden áchter de campagne blijven benoemen: Jongens scoren gemiddeld lager op de eindtoets in het basisonderwijs, krijgen vaker de diagnose ADHD, spijbelen meer, zitten vaker op het speciaal onderwijs en worden voor hetzelfde gedrag vaker bestraft in de klas. En ook: wetenschappers en experts zijn van mening dat als we jongens niet genoeg de ruimte geven, daarmee hun zelfvertrouwen afneemt, ze sneller hun concentratie verliezen, hun motivatie vermindert en hun prestaties achteruit gaan. Daarmee lopen we het risico om het potentieel van 50% van onze bevolking niet ten volle te benutten.

Vanuit de wetenschap zijn er uiteenlopende opvattingen of de verschillen tussen meisjes en jongens aangeboren zijn of ontstaan in de opvoeding. Wel zijn ze het eens dat er aandacht moet komen voor dit onderwerp. Ook ouders herkennen het probleem, 76% van de ouders met jongens vinden het een onderwerp dat meer aandacht verdient. Daarnaast herkent 56% van de Nederlandse ouders met jongens het probleem dat jongens te weinig ruimte krijgen.

Dit rechtvaardigt voor ons de keuze om déze campagne te richten op jongens. Het is een pleidooi om jongens de ruimte te geven die bij hen past, omdat de achterliggende feiten niet genegeerd mogen worden.

SIRE ziet het als haar taak om zaken bespreekbaar te maken en mensen bewust te maken van onderwerpen die belangrijk zijn. Lastige onderwerpen worden daarbij niet geschuwd, omdat juist hier het debat zo belangrijk is.