Algemene voorwaarden

SIRE heeft zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze site, maar is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten in de op de site vermelde informatie of voor mogelijke schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie in de website of enige hieraan gelinkte site. Alle personages, beelden, animaties, toestanden, gebeurtenissen, gesprekken en instellingen op deze site zijn louter denkbeeldig. Elke gelijkenis met de werkelijkheid berust bijgevolg op het toeval. SIRE is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) een dergelijk toeval.

SIRE is jegens bezoekers evenmin aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie. Het (elektronisch) verkeer tussen SIRE en de bezoekers van de website geschiedt voor eigen rekening en risico van de bezoeker.

SIRE behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de website indien dit wenselijk is voor het functioneren van de website.