Over Sire

SIRE is een onafhankelijke stichting die maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht brengt, bespreekbaar maakt én agendeert bij het Nederlandse publiek, opinieleiders en besluitvormers.

SIRE wil mensen wakker schudden, aan het denken zetten en laten beseffen dat bepaalde kwesties niet uit het oog verloren mogen worden. SIRE wil zo bijdragen aan een vitale en betrokken samenleving. SIRE zet hiertoe, met de belangeloze hulp van de communicatiebranche, multimediale campagnes in.

SIRE heeft geen banden met de overheid of andere organisaties. SIRE is een initiatief vanuit de communicatiebranche. Belangeloos zetten reclame-, pr-, onderzoek- en onlinebureaus, adverteerders, uitgevers, media-exploitanten en- adviesbureaus, productiemaatschappijen, grafische industrie en andere toeleveranciers zich in om de campagnes te voeren die bijdragen aan een betere samenleving. Vertegenwoordigers uit de communicatiebranche nemen zitting in het SIRE-bestuur. Hierdoor kunnen wij via de massamedia een scala van ideeën en idealen onder de aandacht brengen.
Sinds onze oprichting in 1967 zijn dat inmiddels ruim 100 campagnes. Voor meer informatie en voorbeelden klik op Campagnes.

 

Historie SIRE

Op 30 augustus 1967 werd de Stichting Ideële Reclame, SIRE, officieel opgericht door Frits Baylé, Louk van Haastrecht, Henny Janssen, Jos Kluiters, Paul Mertz en Joop Roomer.
Destijds was Frits Bayle geïnspireerd door de Amerikaanse Advertising Council die campagnes voerde en voert voor diverse maatschappelijke onderwerpen zoals verkeersveiligheid, stadsverloedering, discriminatie, alcohol-, drugs- en aidspreventie. Het 25-jarig bestaan van de Advertising Council was voor Frits Bayle aanleiding om in Nederland een overzichtstentoonstelling te organiseren van 25 jaar Amerikaanse ideële campagnes. Bovendien was dat een kans voor Bayle om collega's in de reclame te benaderen voor een soortgelijk initiatief in Nederland. Met succes.
De eerste SIRE-campagne verscheen in 1967: Vier uur bekneld in cabine van vrachtauto. Deze riep op tot meer medemenselijkheid.