Missie

 

SIRE wil de expertise en slagkracht van de communicatiebranche benutten om mensen wakker te schudden en daarmee bij te dragen aan een vitale, betrokken en verantwoordelijke samenleving.